Press ESC to close

فناوری شارژ بی‌سیم گوشی‌های هوشمند فقط جنبه بازی انفجاری ندارد

میترا 0

فناوری شارژ بی‌سیم بعد از گذشت یک دهه، هنوز موردتوجه قرار دارد و می‌‌توان گفت این فناوری فقط جنبه‌ی بازی انفجاری نداشته و تولیدکنندگان به عرضه‌ی شارژر‌های بی‌سیم با سرعت شارژ بیشتر توجه نشان می‌دهند. 

Continue reading