Press ESC to close

پوست مصنوعی با فیدبک هپتیک و تجربه جدیدی از واقعیت مجازی

میترا 0

پژوهشگران انستیتوی فدرال فناوری سوئیس لوزان (EPFL) موفق به ساخت نوعی پوست انعطاف‌پذیر مصنوعی شدند که در حوزه‌های فناوری از واقعیت مجازی تا توانبخشی پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Continue reading

خرید CTRL-Labs: جدیدترین اقدام فیسبوک برای کنترل تجهیزات با نیروی ذهن

میترا 0

فیسبوک با خرید شرکت نوظهور CTRL-Labs که در زمینه‌ی فناوری محاسبات مغزی فعالیت دارد، برنامه‌‌های بلندپروازانه‌‌‌ درباره‌ی کنترل تجهیزات با امواج مغزی را دنبال می‌کند.

Continue reading