Press ESC to close

ویروس سرخک حافظه ایمنی بیماری‌های دیگر را پاک می‌کند

میترا 0

درحالی‌که مواردی از سرخک در سرتاسر جهان دیده می‌شود، نتایج حاصل از مطالعه روی کودکان واکسینه‌نشده و میمون‌ها نشان می‌دهد ویروس سرخک حافظه‌ی سیستم ایمنی را از بین می‌برد.

Continue reading

خطر بازگشت فلج اطفال و تلاش دانشمندان برای طراحی واکسن جدید

میترا 0

یکی از سویه‌های ویروس موجود در واکسن فلج اطفال با تغییر ژنتیکی قدرت بیماری‌زایی پیدا کرده است و دانشمندان درحال طراحی واکسن جدیدی برای ریشه‌کن کردن این بیماری هستند.

Continue reading