Press ESC to close

چرا پیرلی سایبرتایر 5G تولید می‌کند؟

میترا 0

شرکت پیرلی به‌دنبال استفاده از 5G در محصول جدید خود است که با اتکا بر اینترنت اشیاء می‌تواند با پردازنده‌ی خودرو، زیرساخت‌های جاده‌ای و خودروهای دیگر ارتباط برقرار کند.

Continue reading