Press ESC to close

تلاش تسلا برای شکستن رکورد پورشه تایکان در پیست نوربرگ رینگ

میترا 0

دو نمونه اولیه از تسلا مدل اس ارتقایافته روز چهارشنبه برای شکستن رکورد پورشه تایکان در پیست نوربرگ‌رینگ تلاش کردند؛ به نظر می‌رسد که تسلا از مدل تولیدی استفاده نکرده است.

Continue reading