Press ESC to close

خودروهای جدید مورگان در سال ۲۰۲۰ با پلتفرم آلومینیومی تولید می‌شوند

میترا 0

خودروهای جدید مورگان در سال ۲۰۲۰ براساس پلتفرم آلومینیومی CX-Generation راهی بازار خواهند شد و از پیشرانه‌ی بی‌ام‌و بهره خواهند برد.

Continue reading