Press ESC to close

پروتکل پیام‌رسانی RCS ضعف‌های امنیتی متعددی دارد

میترا 0

پروتکل پیام‌رسانی RCS با ادعای عرضه‌ی استانداردی جدید در حوزه‌ی پیام‌رسانی معرفی خواهد شد؛ اما به‌‌دلیل پیاده‌‌سازی ضعیف، اشکالات امنیتی زیادی دارد و به‌راحتی هک می‌شود.

Continue reading

میلیون‌ها پیامک و داده‌های حساس شرکت TrueDialog درمعرض خطر امنیتی قرار دارند

میترا 0

میلیو‌ن‌‌ها پیامک و داده‌های حساس کاربران شرکت TrueDialog به‌صورت آنلاین دردسترس عمومی قرار دارد و اکنون شرکت ارسال پیامک انبوه TrueDialog به‌دنبال رفع این مشکل است.  

Continue reading