Press ESC to close

نمایش نحوه عملکرد دوربین سرفیس دوئو در ثبت اختراع جدید مایکروسافت

میترا 0

یکی از نکاتی که در زمان معرفی سرفیس دوئو، تلفن‌همراه تاشو مایکروسافت، توجه زیادی به‌خود جلب کرد، نبود دوربین پشتی در آن بود. ثبت اختراع جدید مایکروسافت ممکن است جزئیات زیادی از نحوه‌ی عملکرد دوربین دوئو را به‌اشتراک بگذارد.

Continue reading