Press ESC to close

خلبان‌ها چگونه هواپیما را طی بادهای شدید هدایت می‌کنند؟

میترا 0

فرض کنید هنگام پرواز با شرایط جوی خیلی بدی مواجه شده‌اید. در اوج نگرانی به یاد داشته باشید که خلبان‌ها همیشه برای چنین شرایطی آماده هستند.

Continue reading

شهرهایی از جهان که بیشترین طرفداران اهل هنر را دارند

میترا 0

سفر به شهرهایی که روحیه شما را شاداب کند و باعث شود با جدیدترین و جذاب‌ترین آثار هنری آشنا شوید، شاید رویاپردازانه باشد ولی شناختن آن‌ها خالی از لطف نیست.

Continue reading

برداشتن چمدان‌ها در شرایط اضطراری هوایی چه عواقبی در‌پیش دارد؟

میترا 0

دانستن ساده‌ترین نکات باعث نجات جان شما و دیگر مسافران هواپیما می‌شود. حتی اگر این موضوع مربوط به برداشتن چمدان در آخرین لحظه در فرود اضطراری باشد!

Continue reading