Press ESC to close

انسان مدرن احتمالا عامل انقراض نئاندرتال‌ها نبود

میترا 0

یافته‌های جدید نشان می‌دهد، نئاندرتال‌ها به دلیل رقابت با گونه‌ی ما انسان‌ها منقرض نشدند، بلکه عوامل دیگری منجر به انقراض این انسان‌های باستانی شده است.

Continue reading

سرنوشت دانشمند چینی مسئول دستکاری ژنتیکی نوزادان هنوز نامعلوم است

میترا 0

دانشمند چینی که سال گذشته از تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی خبر داد، از آن زمان ناپدیده شده و هنوز اطلاعی از سرنوشتش در دست نیست.

Continue reading

شیر گاو یا جایگزین‌های غیرلبنی؛ کدام‌یک بهتر است؟

میترا 0

شیر گاو یکی از پرمصرف‌ترین موادغذایی است؛ اما با افزایش شیرهای غیرلبنی، بحث انتخاب بین شیر طبیعی و جایگزین‌ آن از هر زمان دیگری داغ‌تر شده است.

Continue reading