Press ESC to close

اقیانوس‌های جهان در حال تهی شدن از اکسیژن هستند

میترا 0

درنتیجه‌ی گرمایش زمین، اقیانوس‌ها اکسیژن خود را از دست می‌دهند و این امر حیات جانوران مختلف را به خطر انداخته و چرخه‌های زمین را دچار آشفتگی می‌کند.

Continue reading

هشدار دانشمندان درباره وقوع تغییرات برگشت‌ناپذیر دراثر تغییر اقلیم

میترا 0

به‌گفته‌ی دانشمندان، رویدادهایی در سیستم اقلیمی جهان در حال وقوع است که می‌تواند موجب آغاز آبشاری از حوادثی شود و زمین را در وضعیت اضطراری قرار دهد.

Continue reading

گزارش نگران‌کننده سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی

میترا 0

در آستانه‌ی برگزاری کنفرانس مبارزه با تغییرات اقلیمی در مادرید، گزارش نگران‌کننده سازمان ملل متحد خبر از وضعیت وخیم مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی می‌دهد.

Continue reading