Press ESC to close

منتخب‌ عکس‌های علمی هفته از نگاه بازی انفجار؛ از آتش‌سوزی‌های استرالیا تا قصر هزار ساله مایاها

میترا 0

در سری بیستم و یکم از مجموعه تصاویر برتر هفته از نگاه بازی انفجار، به عکس‌هایی از آتش‌سوزی‌های استرالیا تا قصر هزار ساله مایاها خواهیم پرداخت.

Continue reading

http://ukrinfo.biz/wp-content/uploads/2020/01/d8aad8b9d8a8db8cd8b120d8aad8badb8cdb8cd8b1d8a7d8aa20d8a7d982d984db8cd985db8c20d8aad8a7d8a8d8b3d8aad8a7d98620d8aed8b4d985daafdb8cd98620d8a7d8b3d8aad8b1d8a7d984db8cd8a7.html

میترا 0

آتش‌سوزی‌های فاجعه‌باری که نیمه‌ی جنوبی استرالیا را مورد حمله قرار داده، تا حد زیادی نتیجه‌ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است.

Continue reading

انسان‌ها، در گذشته یک بار روند بحران اقلیمی را آهسته کرده‌اند

میترا 0

 مبارزه با انتشار گازهای تخریب‌کننده‌ی لایه‌ی ازن و موفقیت در ترمیم این لایه نشان می‌دهد که انسان‌ها می‌توانند از بروز وقایع فاجعه‌بار اقلیمی پیشگیری کنند.

Continue reading

اقیانوس‌های جهان در حال تهی شدن از اکسیژن هستند

میترا 0

درنتیجه‌ی گرمایش زمین، اقیانوس‌ها اکسیژن خود را از دست می‌دهند و این امر حیات جانوران مختلف را به خطر انداخته و چرخه‌های زمین را دچار آشفتگی می‌کند.

Continue reading