Press ESC to close

تاثیر مثبت خواب‌های بد در رویارویی با ترس در زندگی واقعی

میترا 0

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد حتی زمانی‌که خواب‌های ما ترسناک یا پریشان‌کننده باشند، می‌توانند مغز را چنان تنظیم کنند که در روز آینده بهتر با ترس مقابله کند.

Continue reading

چگونه مغز پس از حذف یک نیم‌کره دوباره خود را بازسازی می‌کند؟

میترا 0

مطالعه‌ی اسکن‌های مغز نشان می‌دهد چگونه مغز افرادی که یک نیم‌کره‌ی آن‌ها در کودکی برداشته شده است، همچنان می‌تواند به عملکرد خود ادامه دهد.

Continue reading