Press ESC to close

کمپین تأمین مالی ساخت تجهیزات بهداشتی عشایر سیستان‌و‌بلوچستان

میترا 0

طبیعت گسترده است و بخشنده، به‌مانند مردمانی که در آن زندگی می‌کنند؛ اما این بخشندگی روایت‌های تلخی هم در خود دارد. مردمانی که تا قبل از خشک‌سالی، با دام‌داری و کشاورزی زندگی ساده و پربرکتی داشتند، دست تقدیر و اقلیم سرنوشت دیگری برایشان رقم زد.

Continue reading