Press ESC to close

چهار واحد تولیدی خودرو در استان کرمان غیرفعال شدند

میترا 0

فرماندار بم و استاندار کرمان با ابراز نگرانی از تعطیلی چند خط‌تولید مرتبط با صنعت خودروسازی این منطقه، تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد ریالی برای ادامه‌ی فعالیت کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو را لازم دانستند.

Continue reading

مسدودشدن برخی کارت‌های سوخت با حکم مراجع قضایی

میترا 0

پس از کشف کارت‌های سوخت مهاجر، مراجع قضایی تا تصمیم‌گیری برای تعیین غرامت، دستور مسدودی کارت‌های موصوف را صادر کردند؛ اگرچه ممکن است در مواردی مالک اصلی خودرو تقصیر نداشته باشد.

Continue reading