امروزه، هیچ فردی برای پرداخت قبض‌ به بانک مراجعه نمی‌کند؛ چراکه راه‌های ساده‌تری هست که به زمان کمتری نیاز دارد. سه روش معمول برای پرداخت قبض عبارت است از: مراجعه به خود‌پرداز و تلفن‌بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت. برای پرداخت قبض‌ با این روش‌ها دو عامل شناسه‌ی قبض و شناسه‌ی پرداخت لازم است. این دو عامل اعدادی چند رقمی هستند که هرکدام از رقم‌های آن‌ها معنای خاصی دارد. درادامه، این دو عدد و معنی رقم‌های آن‌ها توضیح داده می‌شود.

همراه کارت

شناسه‌ی قبض

شناسه‌ی قبض شامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۳ رقم است. این عدد که مشخصات مشتری و نوع قبض (گاز، برق، آب و…) را مشخص می‌کند، همواره برای یک قبض خاص بدون تغییر است. برای مثال، شناسه‌ی قبض آب یک آدرس مشخص، در همه دوره‌ها و مستقل از میزان مصرف یکسان است.

ارقام تشکیل‌دهنده‌ی شناسه‌ی قبض

 • کد پرونده، حداکثر ۸ رقم
 • کد شرکت تابعه، ۳ رقم
 • کد نوع خدمت، ۱ رقم
 • رقم کنترلی، ۱ رقم

کد پرونده

این کد معرف مشترکان شرکت‌های خدماتی است و هر مشترک یک کد پرونده منحصر‌به‌فرد دارد. پس از هر تراکنش پرداخت قبض، بانک‌ها اطلاعات این کد را به‌همراه سایر ارقام شناسه برای شرکت‌های خدماتی (مانند شرکت آب و فاضلاب یا برق) ارسال می‌کنند. این شرکت‌ها به‌کمک کد پرونده تشخیص می‌دهند کدام مشترک قبض خود را پرداخت کرده است.

کد شرکت تابعه

این کد که عددی سه‌رقمی است، شرکت تابعه‌ی صادرکننده قبض را مشخص می‌کند. برای مثال، شرکت توزیع نیروی برق اصفهان را می‌توان نام برد.

کد نوع خدمت

نوع قبض به‌کمک این کد یک‌رقمی تشخیص‌دادنی است. در جدول زیر، می‌توانید کد خدمات مختلف را مشاهده کنید:

کد

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

نوع شرکت

آب

برق

گاز

تلفن ثابت

تلفن همراه

عوارض شهرداری

سازمان مالیات

جرایم رانندگی

رقم کنترلی شناسه

این رقم کنترل‌کننده‌‌ی تمامی ارقام شناسه‌ی قبض است و از ورود اشتباه شناسه‌ی قبض جلوگیری می‌کند. رقم کنترلی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود که فرمول باقی‌مانده‌ی مبنای ۱۱ است.

روش محاسبه‌ی رقم کنترلی

 • از سمت راست به چپ به هر رقم یک عامل ضرب تخصیص داده می‌شود.
 • عوامل ضرب از دو شروع می‌شود و تا هفت ادامه می‌یابد و پس از رسیدن به عددهفت مجددا از دو شروع می‌شود.
 • حاصل ضرب هر رقم در عامل ضربی مقابل آن محاسبه می‌شود.
 • تمامی نتایج مرحله‌ی سه باهم جمع می‌شوند و مجموع حاصل، بر عدد ۱۱ تقسیم و باقی‌مانده محاسبه می‌شود.
 • چنانچه باقی‌مانده عدد صفر یا یک شد، رقم کنترلی برابر صفر خواهد بود.
 • برای سایر حالت‌ها، مقدار باقی‌مانده از عدد ۱۱ کسر می‌شود و نتیجه‌ی حاصل از تفریق، برابر رقم کنترلی‌ خواهد بود.

شناسه‌ی پرداخت

شناسه‌ی پرداخت حداقل از ۶ و حداکثر از ۱۳ رقم تشکیل شده است. مبلغ و سال و دوره‌ی قبض از این شناسه به‌دست می‌آید.

ارقام تشکیل‌دهنده‌ی شناسه‌ی پرداخت

 • مبلغ: حداکثر ۸ رقم
 • کد سال: ۱ رقم
 • کد دوره: ۲ رقم
 • رقم کنترلی اول: ۱ رقم
 • رقم کنترلی دوم: ۱ رقم

 مبلغ

با حذف سه صفر از سمت راست مبلغ، باقی‌مانده در این قسمت ثبت می‌شود. برای مثال، اگر مبلغ قبضی ۱۳۲،۰۰۰ ریال باشد، در این قسمت عدد ۱۳۲ ثبت می‌شود.

کد سال

شرکت‌های خدماتی به دو صورت این رقم را درج می‌کنند:

۱. رقم یکان سال صدور قبض (مثلا ۸ برای سال ۱۳۹۸)

۲. از رقم صفر برای سال اول، یک برای سال دوم و به‌ همین ترتیب رقم ۹ برای دهمین سال صدور قبض استفاده می‌شود. با شروع سال یازدم این عدد دوباره از صفر شروع می‌شود.

کد دوره

این کد شماره‌ی دوره‌ی صدور هر قبض را مشخص می‌کند. برای مثال ۰۴ به‌معنای چهارمین دوره‌ی چاپ قبض در سال است.

رقم کنترلی ۱

این رقم تمامی ارقام شناسه‌ی پرداخت را که تا اینجا معرفی شدند، کنترل می‌کند و با توجه به فرمول مبنای ۱۱ محاسبه می‌شود که در قسمت شناسه‌ی قبض بررسی شد.

رقم کنترلی ۲

برای محاسبه رقم کنترلی ۲، تمامی ارقام شناسه‌ی قبض و شناسه‌ی پرداخت را کنارهم قرار می‌دهند (ابتدا شناسه‌ی قبض در سمت چپ و سپس شناسه‌ی پرداخت، پس از حذف صفر از سمت چپ هر شناسه در صورت وجود) و روی تمام ارقام براساس فرمول مبنای ۱۱ محاسبه و اعمال می‌کنند.

همراه کارت

با پيش‌برد سياست‌هاي حفظ محيط‌زيست، قبض‌های کاغذی در حال جمع‌آوری است و روش‌های نويني برای پرداخت آنلاين قبض ارائه شده است. اپلیکیشن‌های پرداخت ازجمله «همراه کارت» با ارائه‌ی روش‌های نوین امکان استعلام و پرداخت قبوض در کمترین زمان را برای کاربران فراهم ساخته‌اند. استعلام و پرداخت قبض فقط با واردكردن شناسه‌ی قبض در همراه كارت امکان‌پذیر است. شناسه‌ی قبض در دوره‌های مختلف تغییر نمی‌کند و با ذخیره‌ی آن در اپليكيشن، می‌توان قبض را در هر ماه استعلام و پرداخت کرد. ساير خدمات روزمره‌ی بانکی ازقبیل کارت‌به‌کارت، خرید شارژ ایرانسل و همراه اول، خرید بسته‌ی اینترنت و… در همراه کارت امكان‌پذير است.

برای بررسی و دانلود همراه کارت می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

https://hamrahcard.ir/

0/5 ( 0 نظر )